Vår främsta uppgift

Vi har utbildade rådgivare som kan erbjuda enskilda samtal efter det har vi även självhjälpsgrupper då vi träffas varannan vecka. Enskilda samtal kan ge dig inblick i din egen situation och möjlighet till att komma fram till olika alternativa lösningar på just din problematik.
Självhjälpsgruppen bygger på att vi i samtal, utifrån våra erfarenheter och situationer, kan vara ett stöd för varandra. Det är inget tvång att dela med sig, man kan bara sitta med och lyssna om man vill.
Att ha barn och/eller anhöriga som är unga eller vuxna och som fastnat i ett missbruk innebär en stor sorg och förtvivlan.
Att få träffa andra föräldrar/anhöriga i liknande situation och få sätta ord på sin oro och rädsla kan ge en kraft och mod att klara av sin vardag på ett bättre sätt.

Vår ambition är också att bjuda in föreläsare som kan berätta mer ingående om sina respektive verksamhetsområden. Det kan till exempel handla om behandlingshem, drogterapi, socialtjänstlagen, olika former av drogmissbruk, narkotikapolitik, motiverande samtal mm.
Vi värnar om vår integritet och respekterar varandra. Det vi talar om på våra möten stannar där och förs inte vidare.